Olvasási idő: 2 perc

Ha Magyarország a nemzeti érdeket más országok érdekei elé helyezi, és ezért konfrontációt is felvállal, gyakran éri az a vád, hogy különutas politikát folytat, képtelen az együttműködésre. A külföldi sajtó sok esetben festi le a magyarokat úgy, mintha a nyugati társadalmakhoz képest elzárkózóbbak, mások nézőpontjának elfogadására kevésbé fogékonyak lennénk. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Szociológia Műhelyének és Ifjúságkutató Intézetének nemzetközi kutatása szerint ennek éppen az ellenkezője igaz ránk, magyarokra.

A felmérésben Magyarország mellett másik négy vezető európai állam, Olaszország, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság állampolgárainak együttműködési készségét és másokra való nyitottságát tesztelték. Országonként ezer embertől kérdezték meg, hogy vannak-e olyan eltérő anyagi helyzetű, vallású, politikai beállítottságú és nemzetiségű emberek a környezetükben, akikkel beszélgetni szoktak. A felmérés azt próbálta kideríteni, hogy az említett országok lakosai milyen mértékben fogadják el azokat és működnek együtt olyanokkal, akik mások, mint ők.

A közvélemény-kutatás eredménye alapján a magyarok jóval nyitottabbnak bizonyultak, mint a németek, az olaszok, az angolok vagy a franciák. Míg a magyarok 75 százaléka beszélget más politikai meggyőződésűekkel, addig a többi ország átlaga ebben a kérdésben csak 71 százalék. Ránk, magyarokra sokkal jellemzőbb (69%), hogy más vallásúakkal folytatunk eszmecserét, mint átlagosan a többi nemzetre (56%). Az érezhetően szegényebbekkel (74%) és a láthatóan gazdagabbakkal (75%) is többet diskurálunk, mint ahogy azt a többi ország átlagosan teszi (56% és 67%).

Egy olyan kérdés volt, amely kapcsán a magyarok nem haladták meg a többi ország átlagát. A megkérdezettek 54 százaléka nyilatkozott úgy, hogy vannak olyan más nemzetiségű emberek a közvetlen környezetükben, akikkel beszélgetni szoktak. Az ugyanezt válaszolók aránya ezzel szemben Franciaországban (59%) és Németországban (67%) magasabb volt, mint nálunk, ami nem meglepő, hiszen a magyar társadalom nemzetiségi szempontból sokkal homogénebb, mint a nyugat-európai társadalmak.

A kutatás rávilágít arra, hogy az elzárkózó, befelé forduló Magyarországról mutatott külföldi kép nem felel meg a valóságnak. Valójában a magyarok az európai nagy nemzetekhez képest sokkal nyitottabbak.

1. ábra: Vannak-e olyan emberek az Ön közvetlen környezetében, akikkel beszélgetni szokott, akik...?